Contact

Wir wohnen hier.

Embedded OSM Map

Follow me on Twitter

Beißzanga, schiache Goaß, Flaschn, Fettl, aus’gschammta, Besnbinda, Kasberl, Gschaftlhuaba, Auftaklta, Kittlschliaffa, Dreegsau, Hemmadbiesla, Fieschkoobf, du saudamischa, Frichdal, Fechtbruada, du saudamischa, Grawurgl, Schuggsn, i werd da zoagn, wo da Bartl an Most hoid, Jungfa, Heislschlaicha, oide Bixn, Duitaff, Jochgeia, Bagaasch, Kaasloabe, Klobürschdn, hoit dei damische Goschn, Schbruchbeidl, oida Daggl, Palmesel, Hemmadbiesla, Zwedschgarl, Gschaftlhuaba, glei fangst a boa, Hundsbua, schleich di, Ecknsteha, Asphaltwanzn, Grantlhuaba, oida Schlawina, Lausbua, Frichdal, glei foid da Wadschnbam um, klebrigs Biaschal, Dramhappada, bsuffas Wagscheidl, Kircharutschn, varreckter Hund, Betonschedl, Voglscheicha, varreckta Deifi, misdiga Lausbua, Voglscheicha, Neidhamml, ja, wo samma denn, Daamaluudscha, Bauernschädl, Karfreidogsratschn, Goaspeterl, Freindal, Erzdepp, gscherte Nuss, Broatarsch, Eisackla, Hubbfa, Radlfahra, gscheada Saubreiß!

generated by.